Dette er ikke en rødkollekalv, men...


Laget for Østlandsk Rødkolle (LØR) består av husdyrinteresserte personer. Styret består av minst 5 personer valgt på årsmøte.


Vårt organisasjonsnr. er: 998 009 952 (og husk grasrotandelen)

Hva gjør vi?

Foreningens styre arbeider for:
   * å sikre Østlandsk Rødkolle som egen kurase
   * øke interessen for rasen
   * formidling av livdyr for medlemmene og interesserte.
   * uttak av seminokse emner/avl

Hvorfor?

   
* fordi det var Østlandets egen kurase
   * fordi rasen er spesielt godt egnet til pleie av 
     kulturlandskapet
   * fordi rasen er frisk, holdbar og produktiv
   * en ypperlig melkeku/ammeku
   * egnet i grønn omsorg