Medlemmer av styret i Laget for Østlandsk Rødkolle

Erik Skretteberg, leder

Skrettebergveien 79, 3370 Vikersund

Mobil: 48 19 07 03

Email: eskre@hotmail.com

Gunhild Dangstorp, nestleder

Varteigveien 975, 1735 Varteig

Mobil: 416 40 885

Email: gundan@ostfoldfk.no

Grete Wold Sunde, sekretær

Sandtangen 180, 1712 Grålum

Mobil: 94 83 66 02

Email: gresun@ostfoldfk.no

Hans Ingvald Bjerke, kasserer

Nybakktåje 71, 2870 Dokka

Mobil: 90 85 07 73

Linda Kathrin Engebretsen , styremedlem

Snarevegen 374, 2210 Granli

Mobil:  

Erling Ek Iversen, styremedlem

Tombdalen 10, 1640 Råde

Mobil: 94 51 01 81,  privat: 69 28 35 16

Bjørn Hermansen, varamedlem

Tonje Aas, varamedlem

.

Avlsutvalget - Gunhild Dangstorp

Varteigveien 975, 1735 Varteig

Mobil: 416 40 885

Avlsutvalget - Odd Roar Stenby

Toreidveien 168,  1925 BLAKER

Mobil nr:  91 56 11 69

Email: orstenby@online.no

Avlsutvalget - Tonje Aas

Gamle Hadelandsveg 29, 2032 Maura

Mobil: 916 16 627

Øvrige medlemmer knyttet til styret

Redaktør - Kolla : Tonje Aas.
 

 
Revisor: Andreas Graff, Kirkevn  6, 18 92 DEGERNES

Valgkomite: Nils Otto Hermansæther, tlf.: 69 81 33 48

Valgkomite:  Bent Dangstorp


 

 

Livdyrformidler, Gunnar Lilleaasen, egen side i menyen.


 

Konto til Laget for Østlandsk Rødkolle: 0539.08.08617


IBAN: NO8005390808617  (DNBANOKK)
Kontingenten er for tiden kr. 400,00 for enkeltmedlem,

familie/institusjon etc. kr. 600,00, og gjelder fra 1/1 - 31/12

Alle som ønsker stemmerett på årsmøte må ha betalt kontingent.