Østlandsk Rødkolle

Hvis du er på jakt etter livdyr, ta kontakt med et av medlemmene i avlsutvalget i LØR:

Gunhild Dangstorp 41640885

Erik Skretteberg 48190703

Odd Roar Stenby 91561169

Tonje Aas 91616627

Vi skal gjøre så godt vi kan for å hjelpe deg.