Gårdsokser.

Trenger du en okse for sesongen 2014, ta kontakt med Livdyrformidler Gunnar Lilleåsen, 950 87 250
Han har ett bredt utvalg med okser for sesongen.